VABI Koellast

Koellast berekening

Een koellastberekening geeft inzicht in de benodigde koelcapaciteit.

 

Voor het maken van een koellastberekening hebben wij de volgende gegevens nodig:

 – Bouwkundige plattegronden
 – Gevelaanzichten en doorsneden
 – EPC berekening (indien voorhanden)
 – Rc waarden van de toe te passen materialen
 – Materialen waaruit de wanden en vloeren zijn opgebouwd

 – Het aantal personen per ruimte
 – De opgestelde apparatuur in ruimten 
 – De toegepaste verlichting in ruimten 

Koellastberekeningen maken wij met behulp van het programma VABI uniforme omgeving

Veelal wordt een koellastberekening gemaakt in combinatie met een warmteverliesberekening.
Een gemaakte warmteverliesberekening kan worden gebruikt voor het maken van een koellastberekening. 
Het inlezen van de gebouw gegevens in de Vabi berekening is dan een stap die kan worden overgeslagen omdat dit reeds in de warmteverlies berekening is gebeurd.