LIE rekenmodules

LIE rekenmodules

Wij dimensioneren alle leidingwerk en luchtkanalen m.b.v. door ons zelf ontwikkelde programma’s, op basis van Excel.
Tekenaars gebruiken onze software gedurende het tekenproces om al tekenend te dimensioneren.

Wij kunnen op deze wijze berekeningen maken voor de volgende disciplines:

–  Waterleidingen op basis van de Qworteln methode
–  Warmwater circulatieleidingen
–  Berekening diameters Vuil Water Afvoerleidingen volgens NEN 3215 en NTR 3216 
–  Berekening diameters Hemel Water Afvoerleidingen volgens NEN 3215 en NTR 3216 
–  CV en GKW leidingen berekenen wij op basis van het gekozen temperatuurtraject en het maximaal toegestane drukverlies per meter leiding.
–  Gasleidingen volgens de samengestelde methode en de grafiekmethode
–  Luchtkanalen berekenen wij op basis van de maximaal toegestande snelheid