Schacht

Schachten

De verbinding tussen de verschillende verdiepingen en de technische ruimten wordt vaak gevormd door de schachten.

Schachten worden door ons geheel uitgewerkt in een 3D model. 
Vanuit dit model worden dan gedetailleerde langs- en/of dwarsdoorsneden gegenereerd.

Indien de grootte van de tekeningen het toelaat, maken wij een koppeling tussen de werktekeningen en de schachttekeningen.
Op deze wijze kan worden voorkomen dat wijzigingen in één van de tekeningen niet wordt opgemerkt in de andere tekening