Techniek ruimten

Techniek ruimten

Het tekenenen van technische ruimten is een vaardigheid die niet voor alle tekenaars is weggelegd.
LIE beschikt over een zeer ervaren groep tekenaars en engineers, waardoor wij ook de meest complexe technische ruimten kunnen opzetten en gedetailleerd kunnen uitwerken. 

Ook onze ervaring in de industriële sector komt van pas in het opzetten van technische ruimten. 

Een goed doordacht principeschema ligt altijd aan de basis voor een goed ontworpen technische ruimte. 

Wel vragen wij onze opdrachtgevers de benodigde gegevens en selecties van met name apparatuur aan ons aan te reiken.

Omdat deze keuze vrijwel altijd is gebaseerd op commerciele afwegingen, kunnen wij deze keuze niet maken. 

Ook technische ruimten ontwerpen wij volledig in een 3D model.
Vanuit dit model worden vervolgens werktekeningen geproduceerd.
Tevens is het mogelijk om vanuit het model prefab tekeningen te genereren. 

De meest recente ontwikkeling in het ontwerpen van technische ruimten is het aanleveren van een animatie van een technische ruimte. 
Op deze wijze krijgt onze opdrachtgever een goed en realistisch beeld van het ontwerp van een technische ruimte. 
Tevens wordt hiermee inzichtelijk gemaakt of alle componenten in een technische ruimte bereikbaar en bedienbaar zijn.