VABI leidingnet

Leidingnet berekening in Vabi

Een methode voor het dimensioneren van leidingwerk en luchtkanalen is de de module leidingnet berekening van VABI. 
Deze methode gebruiken wij voor het exact berekenen van het drukverlies van een CV en GKW installatie. 

Tevens kunnen hiermee exact de instelstanden van inregelafsluiters worden bepaald.

Ook luchtkanalen kunnen we berekenen met de Vabi module drukverliesberekening.

Het berekenen van leiding- en kanalenstelsels m.b.v. Vabi is echter pas zinvol op het moment dat een installatie geheel is ontworpen en getekend.