Werktekeningen

Wij maken gedetailleerde werktekeningen, geheel gemaatvoerd en met alle benodigde details en doorsneden.
Wij maken deze tekeningen op basis van de aangereikte uitgangspunten, al dan niet in de vorm van bestektekeningen, in combinatie met de bouwkundige tekeningen, constructieve tekeningen en de van toepassing zijnde voorwaarden en uitgangspunten.
Ook de installatievoorschriften van de leveranciers van de toe te passen onderdelen worden meegenomen in de productie van de werktekeningen.

Het zo effectief mogelijk verwerken van de betreffende installatie onderdelen, als ook het het uitzoeken van kruisingen, is een taak voor een van onze engineers. Vervolgens zullen één of meerdere tekenaars het bedachte ontwerp omzetten naar een 3D model. 
Het 3D model wordt vervolgens weer gebruikt voor het produceren van een werktekening. 

Bij al ons tekenwerk maken wij gebruik van de nieuwste versie van Autocad, Revit en Stabicad.
Onze tekeningen worden opgeslagen onder de gewenste versie van onze klant.
De wijze van representatie in een werktekening zullen we geheel naar wens van onze klanten uitvoeren.
Hiervoor kan per discipline een tekening worden gemaakt, of meerdere disciplines worden gecombineerd.
Tevens kunnen uit de 3D modellen coördinatie tekeningen worden geproduceerd.